Obowiązek informacyjny - Aleksandra Bąk

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Bąk, Bielik przychodnia lekarsko-dentystyczna z siedzibą na Romanowska 55e m.46, 91-174 Łódż, filia Wrocławska 10 lok 2u, 91-052 Łódź.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz, Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne, portal znanylekarz.pl (umówienie wizyty w kalendarzu internetowym, przypomnienia sms o wizycie, biuro ksiegowe.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Pobierz kwestionariusz rodo

Obowiązek informacyjny - Katarzyna Mirowska

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Dentystyczny Katarzyna Mirowska Łódź, 91-818,
  ul.Szendzielarza 3 m.3
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz, Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne, portal znanylekarz.pl (umówienie wizyty w kalendarzu internetowym, przypomnienia sms o wizycie, biuro ksiegowe.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Pobierz kwestionariusz rodo